Home »

 
 

Profil Masyarakat Desa Nambo ilir

 

Profil Masyarakat Desa Nambo Ilir Berdasarkan Dari Dinas Kependudukan

Profil Masyarakat Desa Nambo Ilir dapat dilihat sebagai berikut :

Provinsi.                                BANTEN

Kabupaten/Kota                  SERANG

Kecamatan                            KIBIN

Kelurahan/Desa                   NAMBO ILIR

Jumlah Penduduk.              6,909

Jumlah KK                            2,305

Luas Wilayah (km2)           4.86

Kepadatan Penduduk.        1,422.95

Perubahan Data                   3,101

Wajib KTP                            89

—————————–

Islam                                     6,819

Kristen                                  72

Katholik                               18

Hindu                                    0

Budha                                    0

Konghucu                            0

Kepercayaan                       0

—————————–

Pria                                      3,475

Wanita                                3,434

—————————–

Belum Kawin.                   2,855

Kawin                                3,822

Cerai Hidup                     83

Cerai Mati                        149

—————————–

Usia 0-4 thn                   398

Usia 5-9 thn                   567

Usia 10-14 thn               520

Usia 15-19 thn                557

Usia 20-24 thn               630

Usia 25-29 thn               641

Usia 30-34 thn               742

Usia 35-39 thn               726

Usia 40-44 thn               695

Usia 45-49 thn               436

Usia 50-54 thn               332

Usia 55-59 thn               219

Usia 60-64 thn               184

Usia 65-69 thn                117

Usia 70-74 thn                78

Usia 75 thn ke atas         67

—————————–

Lahir thn 2013                       126

Lahir sebelum thn 2013       6,621

Lahir thn 2014                       93

Lahir sebelum thn 2014       6,747

Lahir thn 2015                        69

Lahir sebelum thn 2015       6,840

Pertumbuhan penduduk thn 2013 (%)            1.90

Pertumbuhan penduduk thn 2014 (%)            1.38

Pertumbuhan penduduk thn 2015 (%)             1.01

—————————–

Usia pendidikan 3-4 thn             235

Usia pendidikan 5 thn                 100

Usia pendidikan 6-11 thn            685

Usia pendidikan 12-14 thn          302

Usia pendidikan 15-17 thn          314

Usia pendidikan 18-22 thn         582

—————————–

Tidak/belum sekolah              1,287

Belum tamat SD                       492

Tamat SD                                  1,995

SLTP                                          1,777

SLTA                                          1,271

D1 dan D2                                 15

D3                                               21

S1                                                48

S2                                                3

S3                                                0

—————————–

Golongan darah A                  8

Golongan darah B                 10

Golongan darah AB               2

Golongan darah O                 5

Golongan darah A+              0

Golongan darah A-               0

Golongan darah B+               2

Golongan darah B-                0

Golongan darah AB+            0

Golongan darah AB-             0

Golongan darah O+               1

Golongan darah O-                 2

Golongan darah tidak diketahui          6,879

—————————–

Belum/tidak bekerja             1,766

Aparatur pejabat negara      28

Tenaga Pengajar                    14

Wiraswasta                             2,713

Pertanian dan Peternakan  64

Nelayan                                    1

Agama dan Kepercayaan      0

Pelajar dan Mahasiswa         897

Tenaga Kesehatan                 4

Pensiunan                               1

Pekerjaan lainnya                 1,421

—————————–

Sumber Data per    30 Juni 2016